Általános Szerződési Feltételek


A szolgáltató / üzemeltető adatai


Szolgáltató neve: Segments Sales & Marketing Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Szolgáltató márkaneve: Cégsiker
Székhely: Debrecen 4032, Tessedik u. 130.
Adószám: 21976588-1-09
Cégjegyzékszám: 09-06-013413
Statisztikai számjel: 21976588-7320-212-09
Képviselő neve: Görögh Edit
Elérhetőségi adatok: contact@segments.hu

1. A szolgáltatás tárgya


Az Segments Sales & Marketing Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) ügyfelei részére az alábbi szolgáltatások nyújtását vállalja:

1.1 Fordítás és tolmácsolás:
melynek célja a rendelkezésére bocsátott szöveges dokumentumok nyelvi fordítása és lektorálása, valamint tolmácsolás találkozókon és tárgyalásokon, szükség esetén alvállalkozók, teljesítési segédek bevonásával, a megrendelésben meghatározott nyelvek és szolgáltatások viszonylatában.

1.2 Online kérdőív készítő alkalmazás:
melynek célja fogyasztói szokások, attitűdök, vélemények, elégedettség mérése egy szolgáltatásról, márkáról vagy imázsról. Mindez online csatornákon keresztül történik és felhő alapú rendszerben kerülnek tárolásra az adatok.

1.3 Online képzés alkalmazás:
megoldás gyors és hatékony tudásátadásra vállalati képzések keretében. Költséghatékony online vállalati képzés, ahol egy alkalmazásból lehet menedzselni mindent és könnyen előállíthatóak a tananyagok, értékelések, riportok, elemzések.

1.4 Üzleti monitoring alkalmazás:
melynek célja versenytársak, törvényi szabályozások, közösségi oldalak, fogyasztói visszacsatolások figyelése megadott szempontok alapján. Az adatokat egy adatbankban bizalmasan tároljuk, amelyek bármikor visszakereshetők és elemezhetők. A szolgáltatás része a sajtófigyelés, amellyel az adott piacon történő versenytársmozgásokat is figyelheti.

1.5 Kommunikáció:célja olyan stratégiák kialakítása, amely a vállalati kommunikáció több területét is lefedi PR, illetve marketing eszközök által. Ez elméleti (stratégiai) döntések előkészítését, tervezését, valamint gyakorlati tevékenységek megszervezését is elősegítik. Kommunikációs eszköznek számít az írás, fénykép, film, reklám, amelyek elkészítése is a szolgáltatásainkhoz tartozik.


2. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás. A szerződés létrejötte


A szerződés létrejöttéhez az alábbi folyamat szükséges:

A Megrendelő online felületen (cegsiker.hu) leadja az adott szolgáltatásra vonatkozó megrendelését, amely az online csatornán keresztül eljut a Szolgáltatóhoz. Ha a megrendelőlap hiányosan van kitöltve, a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a hiányosságra és annak pótlására. A hiányzó adatok pótlása után újra el kell küldeni a megrendelést, amely ha hibátlanul megérkezik a Szolgáltatóhoz, akkor a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, így a megrendelés bővítése, pontosítása után, a Megrendelő elfogadja a szolgáltatást, valamint a szerződési feltételeket.

A visszaigazolásban rögzíteni kell a szolgáltatás típusát, terjedelmét, a vállalási határidőt, a munka díját és a fizetési feltételeket, a szerződés ezen tartalommal jön létre.

A Szolgáltató visszaigazolása hiányában a szerződés nem jön létre.

Szolgáltató fenntartja a jogot megrendelések visszautasítására, illetve a megrendeléstől eltérő fizetési határidő egyoldalú megállapítására, ha a Megrendelőnek korábbi megrendelése(i) kapcsán lejárt tartozása van.

Amennyiben a szolgáltatás jellege vagy terjedelme a Megrendelő kitöltését követően nem teszi lehetővé a szolgáltatás terjedelmének, tartalmának és árának meghatározását, a Szolgáltató a további, személyes kapcsolatfelvételt követően küldi meg a Szolgáltatásra tett végleges ajánlatát.

A Szerződés érvényesen a felek között csak akkor jön létre, ha a Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadását írásban (e-mailen vagy postai úton) visszaigazolja.


3. Egyes szolgáltatások specifikumai


3.1 Fordítás


A Megrendelő a következőkre tarthat igényt:

Megrendelő elfogadja, hogy ha a fordítandó forrásszöveg egy bizonyos szakterületet érint és annak pontos fordítását kéri, abban az esetben szakfordítást szükséges igényelnie. Az általános fordítás nem elegendő.

Általános fordítási megbízás esetében a Szolgáltató nem nyújt biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a nem általános tartalmú, azaz szakkifejezéseket is tartalmazó szöveg fordítása az adott szakterület speciális szóhasználatának megfelelő.

A fordítandó vagy lektorálandó szövegben előforduló sajátos kifejezések fordítására a Szolgáltató nem köteles, kivéve abban az esetben, ha a Megrendelő a fordítandó vagy lektorálandó szöveg megküldésével együtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja az adott kifejezések fordítását is.

Abban az esetben is, ha a Szolgáltató nem kap nyelvi ellenőrzésre megbízást, a fordító szakembertől maximális minőség és nyelvi helyesség várható el. Általános fordítás esetén a köznapi nyelvnek megfelelő, szakfordítás esetén pedig a szakterületen jártas szakemberek számára is érthető módon fejezi ki a célnyelven az eredeti szöveg lényegét.

A nyelvi lektorálás igénylésekor - egy erre külön kijelölt nyelvi szakember - a lefordított szöveg nyelvtani, stílusbeli és szóhasználatbeli helyességét ellenőrzi.

Ha a Megrendelő elsőbbségi szolgáltatásra tart igényt, akkor mind az ajánlatban mind pedig a szolgáltatás visszaigazolásában az ennek megfelelő, a Szolgáltató által javasolt határidő szerepel. Ha a Megrendelő írásban nem jelzi az általa kívánt teljesítési határidőt, a Szolgáltató az általa megjelölt normál idő alatt teljesíti a megbízást.

A fordítást a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben vagy letölthető formátumban) küldi el a Megrendelő részére.

Az elkészült, kinyomtatott és minden esetben záradékkal ellátott fordítások eredeti példányát a Szolgáltató a munka elkészülte után 15 napig köteles tárolni. 30 nap letelte után a Szolgáltató a fordítás fizikai verzióját megsemmisíti. A Megrendelő kérésére a fordításból újabb nyomtatott, záradékkal ellátott példány készülhet. Ennek költségeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére külön tájékoztatást tud adni.

A fordítás esetében a szóközökkel együtt számolt karakterszám meghatározása a Microsoft Word szövegszerkesztő segítségével történik. Táblázatot, képletet tartalmazó, illetve kézzel írott forrás esetén a Szolgáltató további egyeztetés után (faxon, elektronikus úton vagy személyes egyeztetés során) ad felvilágosítást.

A megbízott futárszolgálat vagy a Magyar Posta mulasztásából történő késedelem esetében fellépő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen született, eredeti jellegű fordítás esetében, a jogszabályi feltételek fennállása esetén előfordulhat, hogy szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezik. A Szolgáltató területi- és időbeli-, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozás nélkül, díjmentes felhasználási jogot biztosít a Megrendelő részére - a szolgáltatott forrásra vonatkozóan - a fordítás megbízási díjának megfizetéséhez kötött feltétellel.

Megrendelő jogosult a szerzői mű további használatára és további átdolgozására is. A Szolgáltató a Megrendelőnek az eredeti szövegre vonatkozó jogosultság hiánya miatt keletkezett valamennyi anyagi és nem anyagi jellegű kárát jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

Tolmácsolási szolgáltatások:
Magyarország egész területén biztosítunk tolmácsot vagy fordító szakembert.


3.2 Online kutatás


Online kutatás lehet: marketing-felmérés, elégedettségmérés, piackutatás és egyéb kommunikációra irányuló kutatások.

Az online kutatás szolgáltatása két módon használható: ingyenesen és fizetős szolgáltatásként.

Az ingyenes alkalmazás verziója nem tartalmaz előre kidolgozott kutatásokat, csak a szoftvert.

Az alkalmazás teljes verziója fizetéses szolgáltatásként előre legyártott megtervezett template-k használatát, szükség szerint egyedi megoldások alkalmazását teszi lehetővé, melyet a szolgáltatási díj kifizetését követően azonnal használhat a Megrendelő.

Igény szerint biztosítani tudunk az alkalmazás betanítására szakembert, illetve az alkalmazás használatát is át tudjuk vállalni a Megrendelő helyett külön díjazás fejében.

A szerzett információk felhasználásával kapcsolatos jogok:

A Segments sales and marketing részéről az online kutatás eredményeképpen létrehozott szellemi termékek szerzői joga a Segments sales and marketinget illeti meg. A Megrendelővel együtt alkotott közös mű valamely részének más művel való összekapcsolásához az eredeti közös mű valamennyi szerzőjének hozzájárulása is szükséges. A jogvédelem alá eső szellemi alkotások rendelkezési joga a Segments sales and marketinget illeti meg. A szerzői jog megsértése ellen önállóan, tehát egymástól függetlenül bármelyik fél felléphet. Ha a mű részei önállóan is felhasználhatók, a saját rész tekintetében a szerzői jogok önállóan is gyakorolhatók.

A Megrendelő a szoftverekkel, leírással, kapcsolatos adatokat, szövegeket, dokumentumokat, kódokat, kapcsolati rendszert köteles bizalmasan kezelni, azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személynek át nem adhatja, csak a jelen szerződésben rögzítettek szerint használhatja fel.


3.3 Online képzés/E-learning


Az online képzés/e-learning alkalmazás két módon használható: ingyenesen és fizetős szolgáltatásként.

Az ingyenes alkalmazás verziója nem tartalmaz előre kidolgozott leckéket, csak a szoftvert (a feltöltött kereteket).

Az alkalmazás teljes verziója fizetéses szolgáltatásként előre kidolgozott, a Megrendelőre szabott tematikus leckéket elérhetővé, melyet a szolgáltatási díj kifizetését követően azonnal használhat a Megrendelő.

Az Online képzés során a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tananyagot dolgozza át a Szolgáltató, hogy online módon alkalmassá váljon az elsajátításra. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott anyag tartalmáért felelősséget nem vállal, de azon semmilyen szakmai változtatást nem eszközöl.

Igény szerint biztosítani tudunk az alkalmazás betanítására szakembert, illetve az alkalmazás használatát is át tudjuk vállalni a Megrendelő helyett külön díjazás fejében.

A szerzett információk felhasználásával kapcsolatos jogok:

A Segments sales and marketing részéről az e-learning alkalmazásban létrehozott szellemi termékek szerzői joga a Segments sales and marketinget illeti meg. A Megrendelővel együtt alkotott közös mű valamely részének más művel való összekapcsolásához az eredeti közös mű valamennyi szerzőjének hozzájárulása is szükséges. A jogvédelem alá eső szellemi alkotások rendelkezési joga a Segments sales and marketinget illeti meg. A szerzői jog megsértése ellen önállóan, tehát egymástól függetlenül bármelyik fél felléphet. Ha a mű részei önállóan is felhasználhatók, a saját rész tekintetében a szerzői jogok önállóan is gyakorolhatók.

A Megrendelő a szoftverekkel, leírással, kapcsolatos adatokat, szövegeket, dokumentumokat, kódokat, kapcsolati rendszert köteles bizalmasan kezelni, azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személynek át nem adhatja, csak a jelen szerződésben rögzítettek szerint használhatja fel.


3.4 Üzleti Monitoring


Az üzleti monitoring szolgáltatás csak fizetős szolgáltatásként vehető igénybe.

Az alkalmazás a szerződés létrejötte és a díj megfizetése után használható bármilyen eszközön, mely internetes alkalmazás használatára alkalmas. Strukturált formában napi /heti /havi vagy igény szerinti más bontásban kapja meg a híreket és elemzéseit a Megrendelő.

Igény szerint biztosítani tudunk az alkalmazás betanítására szakembert, illetve az alkalmazás használatát is át tudjuk vállalni a Megrendelő helyett külön díjazás fejében.

Az üzleti monitoring megadott szempontok alapján keres adatokra a Megrendelő által kért témában, amely lehet: versenytársfigyelés, jogi szabályozások változása, piaci változások, sajtófigyelés (közösségi oldalak vizsgálata, fogyasztói visszacsatolás kutatása).

A szolgáltatás által kapott adatokat bizalmasan kezeljük, a titoktartási feltételeknek megfelelően. A Megrendelő is köteles vállalni a titoktartási feltételeket, az adatokat saját célra használhatja, de nem adhatja ki azokat, valamint nem használhatja jövedelemszerzésre.


3.5 Kommunikáció


A komplex üzleti stratégia tartalmi elemeit mindig egyedileg állítja össze a Szolgáltató a Megrendelő igénye és jellemzői alapján.

A szolgáltatást személyes közreműködéssel biztosítja a Szolgáltató, kapcsolatrendszerén és célzott média elérésen keresztül.

Az elméleti stratégiák kitalálásán felül a PR- és marketing eszközök által, a gyakorlati tevékenységben is igénybe veheti szolgáltatásainkat, melyek a következők:

Szakmai megbeszélések, a stratégiákról való közös gondolkodás alakalmával a Szolgáltató konzultációs óradíjat számol fel.


4. Általános vállalási díjak, határidők


Az általános díjszabályzat a weboldalon található Áraink menüpont alatt található.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fenti díjszabástól eltérhet, az egyedi megrendelések specifikumai miatt illetve az egyedi kedvezményt is biztosíthat.
A szolgáltatás ténylegesen fizetendő díját a Megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

A vállalási határidőt a Szolgáltató az ajánlatban és a visszaigazolásban a szolgáltatás terjedelem, a jellege és aktuális leterheltség függvényében meghatározza és minden esetben törekszik annak betartására.

A szolgáltatatás kezdetének időpontja a megrendelőben rögzítésre kerül.

Fordítás esetén a forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így különösen: késedelmes megérkezés, eltűnés, megrongálódás, megsemmisülés.

Nem számít bele a Szolgáltató rendelkezésére álló időbe az az időtartam, amíg a Szolgáltató a fordítást a forrásanyag hozzáférhetősége, olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

A felek a munka megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Szolgáltató jelzi Megrendelő felé a várható késedelmet.

Nem számít bele a vállalási időbe, amíg a Megrendelő a megrendelés után nem juttatja el az aláírt és megfelelően kitöltött megrendelőlapot a Szolgáltatónak vagy fizetési késedelembe esik; ilyen esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot a határidő egyoldalú módosítására.


5. Fizetési feltételek


A fizetés módja bankkártyás fizetés, a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési rendszeren keresztül, vagy banki átutalással történhet.

Megrendelő a fizetést a megrendelés visszaigazolásakor kapott díjbekérő alapján, egy összegben teljesíti, kivéve azt az esetet, ha a Felek a fizetéssel kapcsolatban egyéb megállapodást kötöttek.

A Szolgáltató a díjról, annak teljesítését követően bocsát ki elektronikus számlát és azt a Megrendelő részére e-mailben elküldi, amellyel a Szolgáltató a számlaadási kötelezettségét teljesíti.

Az online alkalmazások használatának feltétele, hogy a szolgáltatás díját a Megrendelő megfizesse.

Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat követelésére, amely késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.


6. Felelősség. Hibás teljesítés


Megrendelő saját szervezetén belül köteles meghatározni és felügyelni, hogy nevében ki ad(hat) megrendelést. A Szolgáltató a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja.

A Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel.


6.1 Fordítás


A megrendelőlapon leadott visszaigazolás, illetve a fordítás vagy ellenőrzés akár részleges elvégzése után nem Megrendelő hivatkozhat a megrendelést aláíró személy inkompetenciájára.
A Megrendelő csak egyértelműen hibás fordítási, illetve lektorálási hibák esetén hivatkozhat nem megfelelő teljesítésre, és csak olyan fordítások ügyében, amelynél szakfordítást, illetve szaklektorálást nem igényelt. Megrendelő köteles a Szolgáltató által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Szolgáltató reklamációt a fordítás átadását követő 2. munkanap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és részletesen a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a forrásanyagban előforduló többértelmű megfogalmazások pontos fordításáért, ahogy a külalakból, illetve tartalmi és technikai tökéletlenségekből eredő tartalmi hibákért és határidő-módosulásért, és a szerzői jogot sértő forrásanyag okozta anyagi károkért. Általános fordítás igénylése esetén nem róható fel sem késedelmi teljesítés, sem hitelességbeli hiányosság, ha a szöveg szakfordítást igénylő kifejezéseket tartalmaz. Emellett a Szolgáltatónak nem felróható késedelmes teljesítés hivatalos záradék igénylése esetén a harmadik fél elfogadó vagy elutasító magatartásáért, nyelvi ellenőrzés megrendelése hiányában a fordításban megjelenő nyelvtani, stilisztikai, szóhasználati eltérésekért. A Szolgáltató mindent megtesz, hogy a megbízással időben és a legjobb minőségben készüljön el, azonban a hibás, vagy határidő után átadott fordításból származó károkért a Szolgáltató semmilyen anyagi felelősséget nem vállal, azok anyagi megtérítését elutasítja.

Megrendelő 2 munkanap (48 óra) késdelemet követően jogosult a Szolgáltató írásbeli értesítésével a szerződéstől való elállásra, kivéve, ha a késedelem várható mértékéről a Szolgáltató tájékoztatja, és a Felek közös megegyezéssel módosítják az átadási határidőt.. A késedelem miatti jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a fordítási díjat visszatéríti, illetve a hátralékos díjat nem jogosult követelni, Megrendelő azonban az addig átadott fordítás használatára nem válik jogosulttá, illetve Szolgáltató sem köteles a munka elkészült részének átadására. A fordítás felhasználása esetén Megrendelőt díjvisszatérítés nem illeti meg. A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden 24 óra elteltével 4% árengedményre válik jogosulttá. Ezen túlmenően a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget a késedelemből eredő károkért, de mindent megtesz az esetlegesen felmerülő károk enyhítése érdekében.

Megrendelő elfogadja, hogy hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valami hiteles idegen nyelvű másolat csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezhet, arra a Szolgáltató a jogszabályok szerint nem jogosult. Hiteles fordítás helyett a Szolgáltató hivatalos fordítást vállal, azonban arról, hogy e fordítást harmadik fél elfogadja-e, a fordítás megrendelőjének kell előzetesen megbizonyosodnia, ennek kapcsán Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.


6.2 Online Kérdőív, Online Képzés, Üzleti Monitor


A Szolgáltató felelősséget vállal a szoftver helyes működéséért, az esetleges hibák javításáért, a rendszeres mentésért, adatvesztés elkerülésért. Brief megírását követően: felelősséget vállal a Szolgáltató az összegyűjtött anyagokért, az esetleges hibák javításáért a Megállapodási szerződésbe belefoglalt időintervallumban. Annak lejárta után a felelősséget nem vállalja a Szolgáltató.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő írásbeli (email, fax, levél) jelzése alapján a hibát 24 órán belül elhárítani. A Szolgáltató ennek késedelme esetén Megrendelő minden 24 óra elteltével 4% árengedményre válik jogosulttá. Ezen túlmenően a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget a késedelemből eredő károkért, de mindent megtesz az esetlegesen felmerülő károk enyhítése érdekében. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy azzal az időtartammal, amennyi idő alatt a szoftver hibájának elhárítása tart, a szoftver felhasználási jogosultságot meghosszabbítja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon tartalmakért, mely információk a Szolgáltató tevékenységén kívül eső forrásból származnak, abban az esetben, ha a Szolgáltató az információ forrását megjelöli, vagy ha a forrás maga a felhasználó.

A Szolgáltatót nem terheli a fenti felelősség olyan esetekért, mely a Megrendelőnek róható fel, mint például a szoftverbe beépített mentési funkció használatának mellőzése, a Megrendelő hardverének meghibásodása, internet kapcsolat akadozása vagy hiánya.

Online kérdőív esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a technológia nem megfelelő felhasználásáért, illetve a technológia hibátlan működése esetén a módszer sikerességét, hatékonyságát, amennyiben a Megállapodási szerződésben ez nincs külön belefoglalva.

Online képzés esetén a szoftver helytelen, nem szakszerű felhasználásáért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.


6.3 Kommunikáció


Brief megírását követően: a Szolgáltató felelősséget vállal a kidolgozott anyagokért, az esetleges hibák javításáért a Megállapodási szerződésben leírt határidőknek megfelelően.

A Szolgáltató nem köteles utánanézni az adott összefoglaló/ brief alapját képező a Megrendelő által szolgáltatott adatoknak, információiknak, azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A Megrendelő felelőssége, hogy jogtiszta, a valóságnak megfelelő információkat nyújtson a Szolgáltatónak egy adott kommunikációs szolgáltatás igénybevételekor.

Külső, kifelé irányuló kommunikáció esetében, a Szolgáltató által előállított szellemi tartalmak a Szolgáltató tulajdona, a Megrendelő nem használhatja az üzleti haszonszerzésre a Szolgáltató tudta és belegyezése nélkül.


7. A szerződés megszűnése


A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Szolgáltató igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a szolgáltatás teljesítése után azonban Szolgáltatót a teljes díj megilleti. Elállás csak írásban fogad el a Szolgáltató. Telefonos úton történő felmondás, elállás, stb. nem elfogadható.

A munka megkezdését követően Szolgáltató a visszaigazolás szerinti vállalási díj 30%-át az előkészületek költségének fedezésére, munkaerő lekötésére, stb. való tekintettel jogosult követelni, illetve visszatartani. Ez a jog egyedül akkor nem illeti meg Szolgáltatót, ha a munkát a saját érdekkörében felmerült okból csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és erről tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül Megrendelőnek nem adott, vagy a Megrendelő nem járult hozzá a vállalási határidő módosításához.

A Szolgáltató akkor mondhatja fel a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, vagy ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után a szerződés megszűnésétől függetlenül.


8. Egyéb rendelkezések


A Megrendelő és a Szolgáltató vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, és minden olyan adatot, információt, tényt, melynek harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrzik.
A Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek részére a Szolgáltató jogosult átadni azon adatokat, információkat, melyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek. Ha a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek - értékhatártól függően - kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes rendes bíróság illetékességét.

Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Szolgáltatót mentesíti, teljes mértékben kártalanítja.
A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatot jelentet meg weboldalán, mely betartását vállalja.

A Szolgáltató által előállított szellemi termékeket (fotók, cikkek, kisfilmek, kampánytervek) a Szolgáltató tulajdona, a Megrendelő nem használhatja fel szabadon, csak megfelelő összegű jogdíj ellenében.

A Szolgáltató vállalja a felelősséget az általa elkészített anyagok jogtisztaságáért, az anyagokban belefoglalt információk valóságtartalmáért, azonban nem vállalja a felelősséget a Megrendelő által megadott információkért, adatokért, tartalmakért.

Megrendelő a megrendelőlap aláírásával hozzájárul, hogy titoktartási és szerzői jogok tiszteletben tartása mellett Szolgáltató az elvégzett munkát a Megrendelő feltüntetésével referenciaként felhasználja, a megbízásra hivatkozzon.

A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

A Megrendelő a megrendeléssel nyilatkozik, hogy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató tartalmát megismerte és az általános szerződési feltételeket elfogadja.


Budapest, 2013. március


Segíthetünk?

Kérjük adja meg elérhetőségét, illetve mely termékünkkel kapcsolatban kér tájékoztatást. Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott adatok alapján.